Symbole narodowe są ważnym elementem tożsamości każdego kraju. Służą do wyrażania dumy narodowej, historii, kultury i wartości. Polska, z jej bogatą i różnorodną historią, ma wiele takich symboli. W tym artykule przyjrzymy się kilku najważniejszym polskim symbolom narodowym i ich znaczeniu.

Biało-czerwona flaga

Flaga Polski składa się z dwóch równych poziomych pasów: białego na górze i czerwonego na dole. Biało-czerwona kombinacja kolorów jest jednym z najstarszych symboli narodowych Polski, po raz pierwszy używanym w XIV wieku(1).

Godło Polski

Godłem Polski jest biały orzeł w koronie na czerwonym tle. Orzeł symbolizuje wolność, suwerenność i niepodległość, podczas gdy korona nawiązuje do długiej historii monarchii w Polsce(2).

Hymn narodowy

„Mazurek Dąbrowskiego” jest hymnem narodowym Polski. Słowa napisane przez Józefa Wybickiego w 1797 roku odwołują się do walki o niepodległość Polski. Hymn jest wyrazem dążenia do wolności i niepodległości(3).

Dzień Flagi i Święto Narodowe Trzeciego Maja

Dzień Flagi, obchodzony 2 maja, oraz Święto Narodowe Trzeciego Maja są ważnymi polskimi świętami narodowymi. Dzień Flagi to okazja do wyrażania dumy narodowej, podczas gdy Święto Trzeciego Maja upamiętnia uchwalenie Konstytucji 3 Maja w 1791 roku, jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski(4).

Polskie symbole narodowe, takie jak flaga, godło i hymn, są ważnym elementem tożsamości narodowej. Odzwierciedlają historię, kulturę i wartości Polski.

Źródła:

  1. Rosiński, A. (2006). Flaga Rzeczypospolitej Polskiej: jej pochodzenie, symbolika i zasady używania. Vexillologia Polona.
  2. Kwiatkowski, P. (2016). Orzeł Biały: symbol narodowy. Znak, 721, 18-26.
  3. Szczęsny, J. (2018). W 100-lecie odzyskania niepodległości: hymn narodowy Polski. Język Polski, 5, 391-397.
  4. Kalendarz Świąt Oficjalnych w Polsce. (2023). Dziennik Ustaw.
  5. https://okolicznosciowe.com.pl/polskie-symbole-narodowe-i-ich-znaczenie/