Zdrowie psychiczne jest podstawą dobrej jakości życia i wpływa na naszą zdolność do prowadzenia satysfakcjonującego, produktywnego życia. Często jednak zdrowie psychiczne jest ignorowane, pomimo tego, że problemy psychiczne mogą pojawić się na każdym etapie życia – od dzieciństwa, poprzez wiek młodzieńczy, aż po dorosłość (1).

Wsparcie dla zdrowia psychicznego dzieci

Wczesne interwencje mogą pomóc w zapobieganiu problemom zdrowia psychicznego u dzieci. Rodzice, opiekunowie i nauczyciele mogą promować zdrowe zachowania emocjonalne, tworzyć bezpieczne i stabilne środowiska oraz uczyć dzieci umiejętności radzenia sobie z trudnościami (2).

Promowanie zdrowia psychicznego wśród młodzieży

Młodzież jest grupą szczególnie narażoną na problemy zdrowia psychicznego, takie jak depresja i lęk. Wspieranie zdrowia psychicznego wśród młodzieży obejmuje dostarczanie informacji o zdrowiu psychicznym, promowanie strategii radzenia sobie ze stresem i dostarczanie dostępu do profesjonalnej pomocy (3).

Psycholog Gdańsk

gdansk-psychoterapeuta.pl/psycholog

Wsparcie zdrowia psychicznego dla dorosłych

Dorosłość przynosi własne unikalne wyzwania dla zdrowia psychicznego, w tym stres związany z pracą, problemy związane z relacjami czy obawy o zdrowie fizyczne. Wsparcie zdrowia psychicznego wśród dorosłych może obejmować strategie zarządzania stresem, regularne ćwiczenia, zdrowe nawyki żywieniowe, a także skorzystanie z profesjonalnej pomocy, gdy jest to potrzebne (4).

Podsumowanie

Zdrowie psychiczne jest ważne na każdym etapie życia, a odpowiednie wsparcie może pomóc dzieciom, młodzieży i dorosłym prowadzić zdrowe i satysfakcjonujące życie. Zrozumienie, jak wspierać zdrowie psychiczne na każdym etapie życia, to kluczowy krok w kierunku poprawy ogólnego zdrowia psychicznego społeczeństwa.

Przypisy:

  1. Kessler, R.C., Amminger, G.P., Aguilar‐Gaxiola, S., Alonso, J., Lee, S., & Ustun, T.B. (2007). Age of onset of mental disorders: a review of recent literature. Current opinion in psychiatry, 20(4), 359.
  2. Greenberg, M.T., Domitrovich, C., & Bumbarger, B. (2001). The prevention of mental disorders in school-aged children: Current state of the field. Prevention & Treatment, 4(1), 1a.
  3. Fergusson, D.M., Horwood, L.J., Ridder, E.M., & Beautrais, A.L. (2005). Subthreshold depression in adolescence and mental health outcomes in adulthood. Archives of General Psychiatry, 62(1), 66-72.
  4. Clark, C., Pike, C., McManus, S., Harris, J., Bebbington, P., Brugha, T., … & Weich, S. (2012). The contribution of work and non-work stressors to common mental disorders in the 2007 Adult Psychiatric Morbidity Survey. Psychological Medicine, 42(4), 829-842.